Gemeente Assen stelt twee miljoen euro extra beschikbaar voor startersleningen

Wat is een starterslening?

De Starterslening geeft je een steuntje in de rug bij je eerste koopwoning. Starters een kans op de koopwoningmarkt geven, vinden we belangrijk. Daarom biedt de gemeente Assen de Starterslening. De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms tóch gekocht worden.

Het oude budget was bijna op 

In de loop van 2018 raakte het beschikbare budget nagenoeg uitgeput en konden slechts mondjesmaat startersleningen worden verstrekt. Dit was de aanleiding voor het college om in het Bestuursprogramma Assen 2018-2022 af te spreken het budget voor startersleningen te verruimen. In de Programmabegroting Assen 2019 is vervolgens een investeringsbudget van drie miljoen gereserveerd voor startersleningen en verzilverleningen.

Een starterslening is een tweede hypotheek die, net als de eerste hypotheek, wordt verstrekt onder de zekerheidsstelling van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 'Daarmee is de terugbetaling van de starterslening afdoende geborgd en loopt de gemeente geen risico', aldus B en W. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een starterslening op basis van de Verordening VROM Startersregeling gemeente Assen 2010 moet de aanvrager:

- In Nederland woonachtig en verblijfsgerechtigd zijn
- Op het moment van aanvraag inwonend zijn of zelfstandig een huurwoning bewonen
- Nog niet eerder eigenaar van een woning zijn geweest
- Ontoereikende financiële mogelijkheden hebben om de woning zonder starterslening te kopen.

BRON: Assercourant.nl 

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen hiermee?

Neem contact met ons op via 0592 318 000 of info@steenhuis.nl